https://lh3.googleusercontent.com/-f4_NmqpN2co/VstfEMrAL2I/AAAAAAAASLw/zpotk47M2AU/s972-Ic42/1.png

Blog to pierwsze absolutnie aksjomatyczne natchnione przemyślenia, jakie są informacją zwrotną na wysyłane kody myślowe. Programujesz, otrzymujesz - nie masz wpływu na czas. Projekt ewoluuje, dojrzewa, streszcza wartości. Jak cię ciąć i ciąć, to na końcu widzisz wibrujące zobrazowane światło, wynik zobwodowania, to wynik programowania. Pole wokół funkcji (a nie cząstki) to zapis tego co widoczne - zapis wynikający z algorytmu wibrac. Echosound. PROGRAM
Zapisz

piątek, 13 marca 2015

PROGRAMOWANIE = ISTNIENIE to mechanizm wynikowy ewolucji, trwania, bycia w ogóle. .

Człowiek dopiero dzięki nanotechnologii, skalowaniu - zaczyna tą wiedzę posiadać i rozumieć. ESLN stworzyło narzędzie klucz do tego procesu jaki nas stwarza jako produkt informacyjny wynikowy.


Wszystko w ESLN.


http://esln.pl/theory-of-rotation-esln/

środa, 11 marca 2015

PLEASE!

Posts must be read sequentially numbered! From the oldest! It's very important, because the conclusions hire, are axiomatic assumptions from CYCLE THEORY OF INFORMATION. MAGNETIC FIELD AS INFORMATIONS WHO BUILD US!
Quantization functions to form. That's it.

PLEASE! [Holland

poniedziałek, 9 marca 2015

WIELOKULTUROWOŚĆ W EUROPIE

http://zalukaj.tv/zalukaj-film/22053/sledztwo_na_ksiezycu_high_moon_2014_.html

A pro po postu poniżej - czytać cierpliwie - polecam dosyć oryginalny fajniasty film ;)  Nauka choć śmiertelnie poważna, może zostać dla równowagi zabarwiona sztuką szeroko pojętą. Tak jest prawidłowo. Aby nie odlecieć w żadnym kierunku, a zostać przy realizmach i przy oprogramowaniach. Film w podtekście niesie sporo spostrzeżeń wielokulturowych. [Myśli ludzkie twórcze, powodowane bodźcami wynikowymi i dostarczanymi danymi, ale do takich elementów ESLN i tego projektu dopiero dojdziemy, to przygoda, pamiętajcie].

Przygoda i nauka to jedność. Prawdziwa naukowość' to nie ślęczenie i silenie się na odkrycia. To dobre założenia celu, jakie same uaktywniają machinę: UMYSŁ. Potem strumienie informacji od pierwszych, skalują się w coraz potężniejsze. Tak działa rotacyjne pole informacji w naturze. KODOWANIE. I zaczyna się objawiać przedziwny nowy świat informacji, odblokowuje się percepcja. Inaczej trzeba podejść do pytań i do odpowiedzi - najpierw kodujemy cele, a potem machina nas samych przetwarza, by się cele/kody realizowały. To się nazywa samo-programowanie. I to nam wyjaśniło jak kosmos programuje nas samych. Skalę, hierarchię i przełożenie, zobwodowaną całość wynikową.
REALIZM PODZIAŁU SPOŁECZNEGO DZIĘKI BŁĘDOM STAREJ FIZYKI

Tożsamość Europy 1979r

Cytat kolejny:
Ekonomiczne osiągnięcia Europy wynikają z wielu źródeł: klimatycznych, historycznych i ekonomicznych. Podstawowym czynnikiem współczesnych sukcesów gospodarczych Europy są jednak niewątpliwie wysokie kwalifikacje ludzkie. Wykształciły się one w ciągu długiego czasu, częściowo pod wpływem pracy dla zaspokojenia potrzeb naturalnych, w znacznym jednak stopniu w wyniku oddziaływania bardziej złożonych bodźców psychologicznych, politycznych, cywilizacyjnych i społeczno-systemowych. Europa nagromadziła wprawdzie znaczne bogactwa ludzkie i rzeczowe już na długo przed rewolucją przemysłową, lecz rozbudowała swój potencjał na niespotykaną w historii skalę przede  wszystkim w dwóch ostatnich stuleciach, w nowych warunkach ustrojowych. Kapitalistyczny system gospodarowania przyniósł Europie postęp znaczny, ale bardzo nierównomierny, a rewolucje socjalistyczne wraz z ich pośrednim zasięgiem oddziaływania postęp ten nie tylko przyspieszyły, lecz przede wszystkim skierowały w nową stronę rozwoju jakościowego.
Wprawdzie w gospodarkach obu systemów wciąż pojawiają się nowe problemy i trudności, negatywnie wpływające na tempo wzrostu, równowagę rynkową i sytuację poszczególnych grup społecznych - uderza umiejętność znajdowania kolejnych rozwiązań nie naruszających podstawowej stabilności życia.
Przy szczególnej wysokiej ocenie cywilizacyjnego poziomu ludności europejskiej i jej znacznej dojrzałości w sferze działań społeczno-gospodarczych warto zwrócić uwagę na starzenie się i tak skądinąd starego kontynentu. Zjawisko to stanowiące wynik wyraźnego postępu ekonomicznego i kulturowego, zawiera niejeden ujemny aspekt. Uważa się mianowicie obecnie społeczeństwo za stare, kiedy 7-8% społeczeństwa przekroczyło 65 rok życia. [...]
Tendencja powyższa - której pewne następstwa mogą zostać oczywiście złagodzone czy wręcz zniesione przez wzrost wydajności - grozi między innymi dość negatywnymi konsekwencjami na rynku pracy. Zmniejszeniem dynamiki innowacyjności i związanego z nią postępu technologicznego, a także zahamowaniem procesu wzrostu dochodów i przyspieszeniem narastania konfliktów natury społecznej i psychologicznej.
W całej Europie obserwuje się proces wyrównywania dochodów - jakkolwiek różnice między poszczególnymi narodami wciąż jeszcze są bardzo znaczne. Co jednak wydaje się szczególnie interesujące to fakt, że najszybciej redukują się różnice między grupą uprzemysłowionych państw zachodniej części kontynentu, a Europą Wschodnią. [...] Narodowa specyfika celów i stylu życia, historycznie uwarunkowane antagonizmy społeczne i niektóre socjologiczne czy polityczne utrudnienia lub bodźce oddziałujące na międzynarodową współpracę występują oczywiście w Europie na dużą skalę.
Europa jest od dawna silnie wciągnięta w międzynarodowy podział pracy. [...] Na Europę przypada większość światowych obrotów handlowych, a udział ten chociaż powoli i chimerycznie, od wielu lat rośnie. Korzyści i wpływy z tytułu usług transportowych, bankowych, licencyjnych czy turystycznych, a także z eksportu kapitałów bądź siły roboczej, pozytywnie zmieniają - w niektórych przynajmniej przypadkach - obraz zaangażowania państw Europy w międzynarodowy podział funkcji ekonomicznych. [...] Mówiąc inaczej, problem da się sprowadzić do tego czy przepływ towarów w większym stopniu tworzy więzi kulturowe, czy też odwrotnie. Te drugie są w ostatniej instancji źródłem wymiany handlowej. [...]
Kraje Europy gospodarują obecnie dysponując dosyć podobnymi narzędziami produkcji i technicznymi metodami wytwarzania. [...] Wszystko to nie zmienia cechy kluczowej: Większego zespolenia i bardziej wyrównanego niż w jakiejkolwiek innej części świata międzynarodowego podziału zadań dla potrzeb postępu technologicznego. Niezależnie od różnic narodowych, społeczeństwa Europy wskazują zbliżone potrzeby konsumpcyjne i reagują w podobny sposób na bodźce ekonomiczne.


Oto cytat z książki, jaki niedawno omówiłam z dwoma szczególnymi osobami. To opisane europejskie przeobrażenie, to była i jest, retrospektywna zapowiedź tego, co się obecnie dzieje. Ucywilizowane społeczeństwo Europejskie nie pracuje fizycznie, nie chce. Dąży do edukowania, do zajmowania stanowisk kierowniczych, liderów kreatywnych, w sklepach pozostali najbiedniejsi, choć niekoniecznie głupsi! Ale szanse na wzrost mądrości intelektualnej, moralnej etc słabną w erze kapitalizmu. Technologia i poziom rozwoju, sprawiły, że młodzi ludzie w Europie wręcz szaleją w pogoni za byciem wyjątkową istotą myślącą, piękną i otoczoną przedmiotami. Ci, którym Polska nie odpowiada, uznali że znaleźli raj w Anglii czy w Irlandii, Ukrainka znalazła raj w Polsce etc. Ale to jest małe złudzenie 'lepszości".
To jest złudzenie małego prywatnego bezpieczeństwa, podczas gdy cała europejska machina pracuje na coraz wyższych obrotach i wysiada'. Siła robocza nadciąga do Europy z krajów znacznie biedniejszych pozaeuropejskich, to, co wypełniło podzielone Włochy na luksusową mafię i siłę roboczą, czyli napływ filipińczyków i Afrykanów, dzieje się już w Polsce; w zachodniej Europie potrzebują polskich robotników etc. Ale ponieważ tempo wzrostu jest zabójcze, zbyt szybkie, wzrost technologii i wymagań, rywalizacja i konkurencja nie wykształcają odpowiednich specjalistów, [stare uczelnie, zły system i starzy profesorowie spowalniają ewolucję, bo im nie pasują zmiany jakie nie dadzą im samym korzyści, to blokują ewolucję edukacyjną, nie mają wiedzy o zmianach? O postępie? - mają! Ale niewiele odblokowują.] Kulturowość stanowi przeszkodę! O zgrozo!
{ESLN pisze o kulturowości wynikającej z charakteru Europy, na fundamencie nowej fizyki, jako o podstawowym czynniku ładu i spójności kooperacji międzynarodowej, o bezpieczeństwie i normach jakie mają w programie zespolić funkcje!!!!}
A dzięki technologii informacja rozprzestrzenia się w czasie teraźniejszym na cały świat takich różnic niepowiązanych logicznie normatywnie i hierarchicznie jako program - to zatem kulturowo dzieje się katastrofa jaka wymusi instalacje technologiczne kontrolujące ten stan rzeczy. Niepotrzebnie na błędach starej fizyki robi się podział. Stąd mamy TTIP. USA zaczynają sterować Europą. [Jednostki]
Zderzenie mnóstwa czynników nieuregulowanych, a z drugiej strony podział społeczeństwa na bogate i biedne, na starych wyjadaczy rodzimych, na napływającą emigrację biednych, stara niestosowna i bezsensowna fizyka - powoduje "WSTĘP DO WSPÓŁCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA EUROPY". [Wybaczcie, nie wiem jak to inaczej nazwać].
Taka kolej rzeczy nie może się dziać bez powiązania kontynentów. Mamy do czynienia z ogromną wizją katastrofy. Uważam, że na tym tle Amerykanie jeszcze jakoś myślą sensownie... o dziwo!  Ale za mało wiem, aby o tym jeszcze pisać. Obserwuję.

-----------------------

To były dwie opinie, dwóch różnych osób na jeden powyższy cytat.

Zgadzam się z panami, bo w tym aksjomacie już dawno także miałam te wnioski po pobieżnej wprawdzie analizie ekonomicznej rynku, ale dzisiaj mogę o tym dyskutować, o tym mówią inni i bazują na tym, co widzą w technologiach! Wreszcie.
Starzejące się społeczeństwo i skostniałe instytuty [fizycy i naukowcy, lobbyści] dokonało najgorszego, co mogło zapoczątkować podziały na świadomych technologicznej metamorfozy Europy i na resztę nieświadomych - w samej tylko Europie! To zła wizja Europy. Dzisiaj człowiek to produkt kontrolowany nowymi narzędziami, jak podpięty pod instalację. Kto tym się będzie zajmował, kto będzie programował? Dlaczego nie uczynić z tego rynku pracy?!
Oni' zaczopowali fizykę, nie pozwolili młodym ludziom na kreatywne tworzenie blokując niezależną myśl. Nie finansowano młodych niezależnie myślących ludzi! Nie ma właściwych działań edukujących, jest tylko jakaś idiotyczna pogoń... Błędy starej fizyki nie rozwijały prawidłowo gospodarki, nie dawały odpowiedzi na proste eksperymenty, a jakie ten aksjomat wyjaśnił! np GMO!
Nadal przelewa się ogromne pieniądze na badania i naukę, na programy prowadzące donikąd, wykazał to ten aksjomat. Pieniądze się traci w oczywisty sposób!
Starzejące się społeczeństwo nie zmieniało kulturowości, choćby w Europie. A było to konieczne, aby transformacja następowała w sposób jednolity podyktowany względami ekonomicznymi, z troską o Europejczyków, misją celu kontynentalnego ujednolicenia, Unii. To właśnie edukacja technologiczna powinna tworzyć całą Europę i jej kulturę nowoczesną.  Mamy to wypisane w cytacie.


Bo najpierw jest fizyka, a dopiero na niej gospodarka i ewolucja wiadomych, a nie niezliczonej ilości "niewiadomych" jaką tworzyła fizyka ostatnimi latami. Fizyka to my sami w systemie kosmosu, to czym jesteśmy i jak się modyfikować by trwać! Ta wiedza jest i zmienia nasze oblicze i sens funkcjonowania, daje szanse przechowania świadomości! To zwykłe pole magnetyczne i zapisy w systemach!~ To na prawidłowościach wiedzy trzeba wznosić autentyczną prawidłowość konsekwentnych celów i potrzeb gospodarczych, a nie wymyślanych od rzeczy - dzisiaj to wymusza sytuacja w samej tylko technologii! Prawo Moora! Błędna i niestosowna fizyka w jakiej utknęliśmy w ostatnich latach, brak prawidłowości w stosunku do wizji i celów przecież najbogatszych jednostek rządzących Europą - dzisiaj sumują się na wynik - KATASTROFA I KONFLIKT.
A my musimy zacząć skalować samych siebie. Czyli programować. Już nie podążamy ku niewiadomym - dzisiaj obrabiamy człowieka! kwantową postać modyfikowalną! Programujemy czasookres i funkcje! Zarabiamy na tym!

Jeśli te niskie warstwy społeczne, robotnicze i edukujące się dopiero - nie będą wykształcone we właściwym kierunku i w czasie, a ten kierunek trzeba właściwie zaprogramować [cel zbiorowy] - to pogłębi się irracjonalny na fundamencie błędnej starej fizyki podział społeczny. Toniemy w irracjonalnych kierunkach celów i marzeń. Niektórzy poświęcają w imię sztabek złota, kotylionów i pierścionków - życie ludzkie, na coraz większą skalę.

Jak dawniej: Królowie dążący do irracjonalnej wydumanej egzystencji w irracjonalnych konwenansach i nierealnych strojach, nie liczący się z ludem po za murami swojego królestwa - tak dzisiaj mur tworzy się wokół irracjonalnych "Królów" nie mających pojęcia o możliwościach i technologiach, strojnych w debilną modę, konsumujących własność w imię blichtru jaki stanowi o pozycji fikcyjnej nota bene, bezwartościowej po za samym złudzeniem, pod którym fundament ma tylko czasowość dążącą do katastrofy. Odrealnionych od szarości społecznej.

I OK. Niech żyją jak chcą, ale to się nie dzieje bez konsekwencji całościowych, niestety -upada piękna Europa, zmienia się w kreaturę, o jakże szkoda tych dziesięcioleci ostatnich lat! Po pierwsze technologia i Teoria Rotacji dała mnóstwo odpowiedzi i może rzeczywiście ratować życie,  mamy mądrość wiedzową! Może ona przystosować nas do sztucznej żywności i życia po za Ziemią jak ktoś chce, dostosować ciało kwantowe do nowej formy. Ktoś bogaty marzy o wiecznym życiu - tu je ma w technologi. Jak na dłoni. Tylko zmieniła się fizyka! Nowa wiedza i percepcja! SKALA! Dała nowe założenia i wyniki.  

Ale ta szarość społeczna wyprodukuje brak higieny i chorobę cywilizacyjną zanim ta cudowna wiedza rozkwitnie... 

Skłoniło mnie do takiej refleksji poranne starcie z przychodnią. Jest już tak źle, że nie można się zarejestrować do lekarza, nawet zasięgnąć opinii, a ten któremu płacimy udaje księcia całującego w ręce, aby klientka wyszła z gabinetu z niezapomnianymi wrażeniami, czy jest dobrym lekarzem? Nie wiemy, bo to mało ważne, liczy się pieniądz i bajka. Gdzie zatem jest królestwo jakości? Społeczeństwo nieleczone będzie rozprzestrzeniać choroby, to wszystko jest w powietrzu, w polu magnetycznym naokoło biednego i bogatego. Ludzie wokół mnie kaszlą i mają zainfekowane migdały, gardła, uczulenia... To samo się nie wyleczy, brak jakości nie dostarczy leków a stara fizyka nie dostarczy odpowiedzi jak leczyć. To zaczyna się przeobrażać w małą odporność i coraz gorsze infekcje, śmiertelność młodych w ostatecznym rozrachunku. W Europie!

Mogę pisać o tym w nieskończoność, pokazywać smog nad miastami, statystyki emigracji, etc etc, ale każdy to sobie przeczyta w internecie.

TYLKO NOWA FIZYKA INFORMACJI [ESLN] jest jedynym narzędziem, jakie może pomóc sobie z tym RACJONALNIE I MIARODAJNIE radzić.
I może pomóc biedniejszym Europejczykom osiagnąć godne życie, nadać kolejny ciąg gospodarczy, nowy fundament, pomóc określić gospodarczy ład i cel, bo ustali na normach ogólnych hierarchię, jaką każdy będzie musiał zaakceptować. I mamy do tego idealne nowe narzędzia pracy. Czytajcie aksjomat. To muszą zrobić programiści!
Jeżeli powyższy cytat był wróżbą na dzisiaj, to mój dzisiejszy tekst niech będzie wróżbą na kolejne lata. Nowe narzędzia na fundamencie fizyki informacji staną się RACJONALNYMI dla Europy i reszty krajów kooperujących. Bez tego, mamy kolejne irracjonalne średniowiecze w zapowiedzi. Tragizm czasów, upadek epoki zgodnej kooperacji, inteligencji i dyplomacji.

Cała praca geniuszy i wielkich nazwisk poszła na marne.. te wszystkie mądre cytaty Mungera, Buffeta, Kissingera i innych dyplomatów, to można sobie wsadzić w tyłek.


Karykaturalna Europa...